Sosyal Medyada Biz

Şuanda Sitemizde 8 Kategoride Toplam 41 Ürün Bulunmaktadır.

Satış Sözleşmesi

Ana Sayfa » Satış Sözleşmesi

Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICININ kullanıcı bilgilerinde belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

Kargo Ücreti : 0-49,00 ( kırkdokuz ) Türklirasına kadar olan alışverişlerde kargo ücreti her bir ürüne 5.90-TL olarak ücretlendirilmiştir . 50 TL (elli) ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir.

3.2- Ödeme Şekli : Havale ve EFT işlemleri

Ödemeler sistem üzerinde sadece Havale/EFT olarak yapılmaktadır.
Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /veya EFT şeklinde yapılacaktır.

4. GENEL KOŞULLAR
4.1. ALICI, SİTE’de ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI Tüketici; adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.3. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hata ile yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında müşteriye bildirecek olan güncel fiyat geçerlidir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmış ise farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşteri talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

4.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve /veya SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.
4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.
4.7. SATICI, sipariş konusu ürünün/lerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI ‘ya bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.8. Ürünün/lerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün/ler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

6. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI

Faturası ibraz edilmiş , iade formu doldurulmuş ve iade edilmiş bozuk ve şikayet konusu ürünler Satıcı tarafından 1 hafta süre içinde değerlendirilecek ve alıcı haklı bulunulursa kendisi ile iletişime geçilecek ve 10 gün içinde para iadesi Satıcı tarafından ödenecektir.

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde , iade edilen ürün bozuk yada ambalajı tahrip edilmemiş ise Satıcı deposuna ulaştığı andan itibaren 10 on gün içeresinde ürün bedeli Alıcıya iade edilecektir.

Satıcı üründe ve ambalajında herhangi bir açılma , kullanılma, bozulma, kırılma, tahrip , yırtılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.

7. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/LER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan, ambalajında herhangi bir açılma , kullanılma, bozulma, kırılma, tahrip , yırtılma ve sair durumlardaki ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Buna ilaveten ALICI aşağıdaki sözleşmelerde de cayma hakkını kullanamaz.
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, ambalajı açılan ve/veya kullanılan , ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8. EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI
“ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

9. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.
Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Bu sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
SATICI : Ömer DEMİRCİ – www.cicektohumu.net